7621 148 STREET, Surrey, British Columbia V1V1V1 | Kelowna Real Estate Company

		

Kelowna Real Estate

7621 148 STREET

$911,000

7621 148 STREET, Kelowna Real Estate