16011 Trask Road , Oyama, British Columbia V4V2H9 | Kelowna Real Estate Company

		

Kelowna Real Estate

16011 Trask Road

$1,239,000

16011 Trask Road , Kelowna Real Estate