1341 Sladen Court,, Kelowna, British Columbia V1V2Y1 | Kelowna Real Estate Company

		

Kelowna Real Estate

1341 Sladen Court,

$1,050,000

1341 Sladen Court,, Kelowna Real Estate